Slider03_nl

1. Onderzoek Klant Tevredenheid

2. Onderzoek Medewerker Committent

3. Onderzoek Patiënt Tevredenheid

Praktische uitvoering onderzoeken.

Onderzoek wordt gedaan bij uw relaties waarbij uw eigen performance vergeleken wordt met die van de concurrent. Aan de hand van een vragenlijst worden uw klanten per telefoon, via internet of schriftelijk geïnterviewd over hun beleving van uw dienstverlening. Onderzoek naar tevredenheid geeft u inzicht in het oordeel en de waardering van uw klanten, patiënten of medewerkers. Met behulp van statistische analyses wordt berekend welke bedrijfsprocessen bepalend zijn voor de tevredenheid. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden concrete verbeterplannen opgesteld waarmee u direct aan de slag kunt.

4. Organisatie Verandering

Quality en  Marketing Advies kan u ook helpen de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatie te verbeteren. Op basis van het ‘’Ontwikkelmodel” worden de inventiviteit van mensen en flexibiliteit van de organisatie als uitgangspunt genomen. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel staan hierbij centraal.

Quality en  Marketing Advies helpt u ook uw winstgevendheid te verhogen door het organiseren en ondersteunen van sales en marketingactiviteiten. Quality en Marketing Advies kan voor u samen met het management strategische business mogelijkheden voor de toekomst ontwikkelen door diverse groeistrategieën aan te geven. Veranderende organisaties voldoen aan de verwachtingen van de klant en spelen in op de veranderende markt.

U kunt gratis rapporten over klanttevredenheid, medewerker commitment en patiënttevredenheid downloaden en zich tegelijkertijd inschrijven voor de digitale nieuwsbrief met actuele informatie over “klantgerichtheid” door boven uw naam en e-mailadres in te vullen en vervolgens op de button te klikken.