Zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Quality en Marketing Advies is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Quality en Marketing Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de teksten en/of beeldmateriaal op deze site.