Slider01

Quality en Marketing Advies is een marketing en marktonderzoekbureau gericht op het klantgerichter maken van uw organisatie, waarbij de tevredenheid van uw klanten, medewerkers en patiënten wordt onderzocht.

 

Door de tevredenheid van klanten, medewerkers en patiënten te onderzoeken en uw service te verbeteren. U ontvangt van ons concrete verbetervoorstellen met gerichte acties, zodat u direct aan de slag kunt. U krijgt te zien hoe klanttevredenheid uw prestaties beïnvloeden en hoe u deze prestaties kunt verhogen. Tevreden en loyale klanten zorgen voor een beter business resultaat. Tevreden en gecommitteerde medewerkers zijn ambassadeurs van uw organisatie. Tevreden patiënten komen terug en bevelen uw organisatie aan.

Op basis van de uitkomsten van de tevredenheidonderzoeken adviseren wij welke acties en verbeteringen u in uw organisatie moet doorvoeren om de klanttevredenheid te verhogen.

Verwachte resultaten van onze samenwerking:

  • inzicht in processen die belangrijk zijn voor de tevredenheid van uw klanten en medewerkers;
  • u ontvangt concrete verbeterplannen met directe acties op basis van statistische analyses;
  • er wordt een spiegelonderzoek dat onder uw management uitgevoerd;
  • uw performance wordt vergeleken met die van uw concurrent(en);
  • u ontvangt een rapport en een presentatie van de uitkomst van het onderzoek;

Quality en Marketing Advies voert haar onderzoeken uit in samenwerking met callcenters en veldwerkorganisaties

U kunt gratis rapporten over klanttevredenheid, medewerker committent en patiënttevredenheid downloaden en zich tegelijkertijd inschrijven voor de nieuwsbrief met actuele informatie over “klantgerichtheid” door boven uw naam en e-mailadres in te vullen en vervolgens op de button te klikken.